Z dumą przedstawiamy AMBASADORA AKADEMII PARTNERSTWA!
Zbigniew Jędrzejewski – wieloletni doradca i Przewodniczący Rady Funduszu Partnerstwa. Absolwent anglistyki na Uniwersytecie Śląskim oraz zarządzania (studia MBA) na Uniwersytecie Bedfordshire w Luton, Wielka Brytania. Ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania na Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Współzałożyciel Environmental Partnership for Central Europe (EPCE, obecnie EPA – Environmental Partnership Association) i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Współautor programu szkoleniowego oferowanego w ramach Environmental Partnership for Central Europe dla organizacji pozarządowych oraz trener planowania i zarządzania strategicznego dla tych organizacji. W drugiej połowie lat 90-tych, dyrektor amerykańskiego programu pomocowego LEM Projekt (Program Lokalnego Zarządzania Środowiskiem) finansowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID. Wieloletni prezes zarządu firmy LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. oferującej usługi w sektorze komunalnym w zakresie planowania, przygotowania oraz finansowania inwestycji pro środowiskowych w gminach.
————
Patronat nad Akademią Partnerstwa objął portal ngo.pl
Finansowanie projektu Reclaim Our Civil Space:
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

fot. Tomek Kaczor

Informacje o projekcie:

Wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum Environmental Partnership Association rozpoczynamy realizację projektu pt. “Reclaim our civic space” w ramach norweskiego mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants

Dotacje norweskiego mechanizmu finansowego składają się z wkładów finansowych Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i mają na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie współpracy 16 krajów UE z państwami EOG w Europie Północnej, Środkowej i Południowej. Program przyczynia się do wzmocnienia podstawowych europejskich wartości, takich jak demokracja, tolerancja i praworządność.

W projekcie “Reclaim our Civil Space! From local to European” uczestniczą organizacje z Polski ?? Węgier ?? Słowacji ?? Czech ?? Rumunii?? Bułgarii ?? Serbii ?? oraz Norwegii ?? a liderem-partnerem jest Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation.

The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

PARTNERZY PROJEKTU:
Ökotárs Alapítvány, Węgry
Nadace Partnerství, Republika Czeska
Nadácia Ekopolis, Słowacja
Fundusz Partnerstwa, Polska
YIHR Srbija, Serbia
Norwegian Helsinki Committee, Norwegia
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Rumunia
Fundatia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány, Rumunia
Фондация ЕкоОбщност, Bułgaria
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU, Węgry