EKOedukacja

 

 

Prowadzimy programy edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych starając się uwrażliwiać na przyrodę i w ten sposób kształtować postawy i zachowania społeczne przyjazne środowisku.

Mamy doświadczenie w działaniach i pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi, od przedszkolaków po seniorów. Fundusz Partnerstwa ma na swoim koncie liczne projekty ekoedukacyjne, szkolenia z zakresu aktywnego obywatelstwa, seminaria, konferencje i warsztaty eksperckie skierowane do organizacji społecznych, samorządów i szkół (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym). Od 2021 roku realizujemy także Akademię Partnerstwa – program szkoleniowy dla liderów i działań organizacji pozarządowych.

Realizując programy edukacyjne tworzymy i wykorzystujemy różnorodne formy i narzędzia edukacji, np. warsztaty, konferencje, eksperymenty, publikacje, filmy, wizyty studyjne, autorskie materiały warsztatowe, zajęcia manualne z art-recykilngu, teatrzyki kamishibai dla dzieci, konkursy fotograficzne, plastyczne itp., gry planszowe i terenowe, audio eko bajki, etc.

Cele edukacji ekologicznej skierowanej do różnych grup wiekowych:
  • propagowanie postaw proekologicznych,
  • rozpowszechnianie wiedzy nt. zagrożeń i wpływu człowieka na stan środowiska przyrodniczego,
  • wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz wyuczenie dobrych nawyków i postaw środowiskowych wśród wszystkich pokoleń,
  • pobudzanie wrażliwości ekologicznej i podnoszenie świadomości ekologicznej,
  • promowanie konkretnych przykładów na zastosowanie działań ochronnych i  proekologicznych w życiu codziennym,
  • budowanie tożsamości lokalnej i zacieśnianie więzi społecznych wśród społeczności lokalnych poprzez wspólne działania na rzecz środowiska i otoczenia.