Ekoturystyka i turystyka zrównoważona

 

 

Ekoturystyka jako najbardziej przyjazna dla środowiska forma turystyki stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i “żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. 

(wg. Dominika Zaręba, “Ekoturystyka”, PWN, wyd. III, 2010).

Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości, takimi jak zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, rzemiosło i rękodzielnictwo, oraz pokrewnymi formami turystyki przyjaznej dla środowiska, może być ważnym stymulatorem rozwoju tych regionów Polski, których największym kapitałem jest przyroda, krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Mamy szansę by ekoturystyka stała się naszą marką w Europie i na świecie.  

Ekoturystyka jest blisko powiązana z wieloma formami podróży i wzajemnie się z nimi uzupełnia (turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka krajoznawcza, agroturystyka, turystyka dziedzictwa, turystyka kulinarna, turystyka przygodowa, turystyka prozdrowotna i uzdrowiskowa etc.), co stanowi dodatkowy jej atut i potencjał dla innowacyjnego rozwoju regionów cennych przyrodniczo i kulturowo.

NASZE CELE: 

1. Popularyzowanie wiedzy o ekoturystyce i turystyce zrównoważonej w Polsce wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i branży turystycznej; 

2. Promocja ekologicznego podróżowania i świadomości ekologicznej indywidualnych turystów; 

3. Wpieranie przykładów dobrych praktyk w ekoturystyce w Polsce oraz wymiana wiedzy i informacji z innymi krajami Europy i świata. 

REZULTATY NASZYCH DZIAŁAŃ:

Deklaracja “Kultura i Natura – o roli ekoturystyki w ochronie i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” podpisana podczas Międzynarodowej Konferencji “Kultura i Natura. Społeczności lokalne dla dziedzictwa: dobre praktyki w Europie Środkowej” w Cieszynie 29 marca 2023. Deklarację  podpisało 25 organizacji europejskich.

Ekoprzewodnik “Małopolska w rytmie eko”, Dominika Zaręba, Fundusz Partnerstwa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2022.

– W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wdrożyliśmy projekt “Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój regionu”, będący częścią Programu EkoMałopolska, finansowany ze środków Województwa Małopolskiego, edycja 2019 i 2020.

zob. Raport z badania potencjału rozwoju ekoturystyki w Małopolsce

zob. Ekopakiety z propozycjami ekoturystycznych mikrowycieczek po regionie Małopolski

– Publikacja “Ekoturystyka i turystyka zrównoważona. Zbiór dobrych praktyk”, Dominika Zaręba, Fundusz Partnerstwa, Kraków 2020.

– “Ekoturystyka szansą dla Polski – dokument opracowany dla Polskiej Organizacji Turystycznej: https://www.edenpolska.pl/pl/component/rubberdoc/doc/18/raw

—————-

Rozwój instytucjonalny Fundusz Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.