Ekoturystyka i turystyka zrównoważona

 

 

Ekoturystyka jako najbardziej przyjazna dla środowiska forma turystyki stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i “żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. 

(wg. Dominika Zaręba, “Ekoturystyka”, PWN, wyd. IV, 2020).

Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości, takimi jak zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, rzemiosło i rękodzielnictwo, oraz pokrewnymi formami turystyki przyjaznej dla środowiska, może być ważnym stymulatorem rozwoju tych regionów Polski, których największym kapitałem jest przyroda, krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Mamy szansę by ekoturystyka stała się naszą marką w Europie i na świecie.  

Ekoturystyka jest blisko powiązana z wieloma formami podróży i wzajemnie się z nimi uzupełnia (turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka krajoznawcza, agroturystyka, turystyka dziedzictwa, turystyka kulinarna, turystyka przygodowa, turystyka prozdrowotna i uzdrowiskowa etc.), co stanowi dodatkowy jej atut i potencjał dla innowacyjnego rozwoju regionów cennych przyrodniczo i kulturowo.

NASZE CELE: 

1. Popularyzowanie wiedzy o ekoturystyce i turystyce zrównoważonej w Polsce wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i branży turystycznej; 

2. Promocja ekologicznego podróżowania i świadomości ekologicznej indywidualnych turystów; 

3. Wpieranie przykładów dobrych praktyk w ekoturystyce w Polsce oraz wymiana wiedzy i informacji z innymi krajami Europy i świata. 

REZULTATY NASZYCH DZIAŁAŃ:

zob. Raport z badania potencjału rozwoju ekoturystyki w Małopolsce

zob. Ekopakiety z propozycjami ekoturystycznych mikrowycieczek po regionie Małopolski

Małopolska Ekoturystyka / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

—————-

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.