Zrównoważone miasta i wsie

 

 

Realizujemy projekty, których celem jest pokazanie w praktyce na czym polega idea zrównoważonego miasta. W zielonym mieście stawia się na dbałość o ochronę środowiska (czyste powietrze, woda, zachowanie walorów przyrodniczych), dziedzictwa kultury, zrównoważony transport, tereny zielone, edukację i zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców w działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Jesteśmy zaangażowani w inicjatywy społeczne, ekologiczne i artystyczne na terenie Nowej Huty – unikalnej, postindustrialnej dzielnicy Krakowa, gdzie mieści się nasze biuro. Zielona Nowa Huta to nasze marzenie o zrównoważonym mieście, w którym zurbanizowana przestrzeń i lokalna społeczność harmonijnie koegzystują z otaczającym środowiskiem przyrodniczym – parkami, alejami drzew, łąkami, stawami i dolinami miejskich rzek. W takiej przestrzeni wszystkie pokolenia mieszkańców czują się szczęśliwsze i piękniejsze. Ogrody na dachach i podwórkach nowohuckich osiedli; ścieżki rowerowe i spacerowe wzdłuż Dłubni i Baranówki; parki, zabytki i obiekty poprzemysłowe tętniące sztuką i rozmową przez cztery pory roku; nowe użytki ekologiczne, kolejne ławeczki i miejsca spotkań… Wierzymy, że krakowska Nowa Huta może być pierwszym miejscem w Polsce, które pokaże, na czym polega idea zielonego miasta i zainspiruje Polskę, Europę i świat do tworzenia przestrzeni, w której nasze życie będzie zdrowsze i bardziej wartościowe.

Twórzmy zieloną przestrzeń i zielone miasta – wtedy nasze życie będzie zdrowsze, piękniejsze, bardziej wartościowe i z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

 

CELE: 

  1. Aktywizowanie wszystkich pokoleń mieszkańców do działań dla swojego otoczenia, zachowania jego piękna i unikatowości dla przyszłych pokoleń,
  2. Promowanie zrównoważonego transportu, zwłaszcza poruszania się rowerem i pieszo oraz tworzenia odpowiedniej infrastruktury w miastach i na terenach wiejskich,
  3. Ochrona zieleni i działania na rzecz terenów zielonych, zachowania krajobrazu i bioróżnorodności.

REALIZOWANE PROJEKTY I PRZYDATNE MATERIAŁY ORAZ PUBLIKACJE:

  1. Program Zielona Nowa Huta

2. Nawigacja rowerowa – pilotażowy projekt RowerowaMalopolska

3. Europejskie Drzewo Roku – program realizowany w ramach Stowarzyszenia Envoronmental Partnership Association (polską edycją konkursu koordynuje Klub Gaja)

4. Sadzenie drzew i edukacja drzewna prowadzona przez Klub Gaja w ramach dotacji celowej / projekty finansowane w ramach Green Print, LLC / Clean Advantage TM

Zobacz film o Zielonej Nowej Hucie:

Infografiki: Romka Kapusta dla Funduszu Partnerstwa

———
Rozwój instytucjonalny Fundusz Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.