Inicjatywa 35. Rok Wolności jest otwartą platformą działania dla wszystkich – obywatelek i obywateli, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm – dla których ważna jest wolność.

W 2024 roku, 35 lat od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, po 25 latach członkostwa w strukturach NATO i 20 latach w Unii Europejskiej warto podsumować, zrozumieć i zastanowić się wspólnie, jak możemy wykorzystać dla przyszłości to, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnie trzy i pół dekady. 

Więcej informacji i zgłaszanie projektów:

https://rokwolnosci.pl