Fundusz Partnerstwa istnieje od 2004 roku. Prowadzimy działania edukacyjne promujące idee ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miast i wsi. Wspieramy merytorycznie i finansowo lokalne organizacje, instytucje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz małe, lokalne społeczności. 

Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Environmental Partnership Association – stowarzyszenia sześciu fundacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Bazując na dorobku Polskiego Biura Environmental Partnership for Central Europe – programu administrowanego przez The German Marshall Fund oraz od 1997 roku Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, z której Fundusz Partnerstwa został wyodrębniony stoimy za tak znanymi projektami, jak: Szkoły dla Ekorozwoju, Zielone Szlaki Greenways, Fundusz Kropli Beskidu. Więcej informacji o naszej historii, misji i korzeniach znajdziecie tutaj http://ffp.org.pl/fundusz-partnerstwa/misja-ochrony-srodowiska                                            

Archiwum Projektów 2004-2018

Partnerskie inicjatywy

Znajdź nas na Instagramie