18 kwietnia w ramach studium podyplomowego Uniwersytetu Trzecieciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego mieliśmy zaszczyt zaprezentować film pt. 🎥 „Ludzie dla przyrody. Opowieści z Puszczy Białowieskiej”. Dziękujemy za zaproszenie i za zdjęcia Panu profesorowi Kazimierzowi Wiechowi. 🌳💚🌱

Jak pisze Pan profesor Kazimierz Wiech: „Spotkanie miało proekologiczny charakter. Naszym Gościem był p. Mikołaj Siemaszko z Czechowic Dziedzic, głęboko zaangażowany w sprawy ratowania unikalnych i zagrożonych przyrodniczych środowisk takich jak torfowisko Rotuz, nad którym od kilku lat sprawuje pieczę. Opisał przyczyny degradacji torfowiska, scharakteryzował jego walory przyrodnicze, nakreślił sposoby ratowania. Miło było usłyszeć iż pomoc naukową w tym zakresie uzyskał ze strony pracowników naszego Uniwersytetu Rolniczego.
W drugiej części spotkania wystąpiła p. Anna Woźniak-Lubaś, kierująca fundacją Fundusz Partnerstwa oraz EKO CASem z Mistrzejowic przy fundacji Nowe Centrum. Po krótkim wstępie, w którym nakreśliła działalność swojej fundacji oraz CASu, przedstawiła film pt. “Ludzie dla przyrody. Opowieści z Puszczy Białowieskiej”, który współtworzyła.
Miłym, końcowym akcentem dzisiejszego spotkania były podziękowania dla naszej Studentki p. Lucyny Kwiecień za pomoc i współpracę jakie w ciepłych słowach wyraziła p. Anna Woźniak-Lubaś, wręczając p. Lucynie książkowy prezent.
Dzisiejsze wykłady oglądało łącznie (na żywo i za pośrednictwem teamsa) ponad 150 osób”.