Teresa Rysztak – uczestniczka Akademii Partnerstwa

Jestem emerytowaną, dyplomowaną nauczycielką języka polskiego, mieszkanką wsi na Pomorzu, miłośniczką przyrody i ludzi, ciekawą świata i chętną do pomocy. W 2007 r. założyłam Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko „Razem lepiej”, obecnie Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”. Jestem osobą przyjazną, życzliwą, kreatywną, wrażliwą, trochę zagubioną w świecie nowoczesnych technologii, pełną kompleksów, niepełnosprawną, ale też wymagającą oraz uważną na słowa i problemy. Cenię otwartość, odpowiedzialność, jawność, współpracę i … poczucie humoru. W 2019 zostałam odznaczona złotym krzyżem zasługi za działalność społeczną. Przez 27 lat pracowałam w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 20 lat byłam przewodniczącą, ok. 10 lat udzielałam się w Zespole Interdyscyplinarnym przy GOPS. Nieobce są więc mi problemy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najdłużej współpracuję z Fundacją im. St. Batorego. W ramach projektów prowadziłam debaty, współpracowałam ze szkołami, dbałam o dobre relacje i współpracę z wójtem, radnymi, pracownikami urzędu gminy i sołtysami. Dwukrotnie uzyskaliśmy ogólnopolskie wyróżnienia, w 2019 r. zdobyliśmy zaszczytny tytuł „Super samorząd”. Takich organizacji w Polsce jest zaledwie nieco ponad 60. Zainicjowałam utworzenie gminnej rady seniorów, jestem jej przewodniczącą.

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” powołane zostało w 2007 r. Naszym głównym celem jest
prowadzenie działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa poprzez wspieranie aktywności twórczej, upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie dostępności do kultury i edukacji – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Organizujemy wiele imprez cyklicznych np. Zochy Gospochy, Świętojańskie Wianki, Wesele Kapusty z Ziemniakiem, spotkań o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, (wyjazdy do teatru, kina, wystawy) edukacyjnym (np. trzyletnia Gminna Akademia Zmysłów, czy Europejska Akademia Sołtysa, Szkoła dla Rodziców). Próbujemy swoich sił na polu artystycznym: wystawiliśmy „Herody”, pokazaliśmy kilka spektakli kabaretowych, trochę śpiewamy, tańczymy. Spotykamy się z fitoterapeutką, z fizjoterapeutką, z psychologiem, dietetyczką, lekarzami. Wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawcze, poznajemy piękne miejsca w naszym kraju. Stowarzyszenie ma kilka publikacji poprojektowych, m.in. „Opowiedz mi babciu”, „Wielcy ludzie z małych wiosek”, „Zwykli – niezwykli, czyli ludzie z pasją z gm. Postomino”. Bardzo nam zależy na współpracy, nie na rywalizacji.

 

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”: www.razem-lepiej,pl, Facebook https://tiny.pl/wqln7

Każda inicjatywa realizowana jest ważna, do wszystkich projektów czuję sentyment, każdy czegoś mnie nauczył i z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jestem dumna z naszych działań realizowanych z ludźmi i dla ludzi. Dumą napawa mnie stworzenie pięknej uliczki biedronkowej w Pieńkowie (mojej wiosce), stworzenie skweru trzech pokoleń ale także organizacja półkolonii dla dzieci czy wyjazdu do teatru muzycznego w Gdyni, czy wielu, wielu innych. Obecnie realizujemy trzy projekty: „Razem ratujmy świat” ze „Społecznika”, „Z kulturą za pan brat” z Gminy Postomino i „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”. Ten projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy, finansowany z Funduszy EOG. Powstał w ramach współpracy z Fundacją Pięknolesie z woj. lubuskiego. Polega na zorganizowaniu dowozu osób starszych przez wolontariuszy do lekarza, na rehabilitację, czy w innych istotnych dla nich sprawach. Nasza popegeerowska gmina, rozległa, straciła możliwość połączenia pks-em z okolicznymi miastami. Ten projekt wymaga koordynatora oraz dobrej woli wielu ludzi, bo kryzys i pandemia bardzo zmieniły ludzi. I właśnie my pomagamy ludziom w tych trudnych sytuacjach.

Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” oraz z archiwum Teresy Rysztak

_________________________
Wpis powstał w ramach działania Akademii Partnerstwa realizowanej w projekcie “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space”, który opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.