Przedstawiamy raport z pierwszego w historii badania potencjału rozwoju ekoturystki w Małopolsce.

Celem badania była analiza potencjału województwa małopolskiego w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej oraz zgromadzenie opinii badanych o tym potencjale. 

Badaniem były objęte samorządy lokalne oraz jednostki im podległe, administracje obszarów chronionych, branża turystyczna oraz organizacje społeczne zainteresowane rozwojem ekoturystyki. W badaniu wzięło udział 85 podmiotów z 5 subregionów Małopolski.

Raport powstał w ramach zadania pt. “Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” realizowanego przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu “Małopolska Gościnna” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Autorka koncepcji badawczej i raportu: Nina Gałuszka

Współpraca redakcyjna: Dominika Zaręba

Współpraca przy realizacji badania: Anna Woźniak, Barbara Firlej, Dominika Zaręba

Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.