29 marca w Cieszynie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja “Kultura i Natura. Społeczności lokalne dla dziedzictwa: dobre praktyki w Europie Środkowej”. 

Międzynarodowa konferencja jest poświęcona inspirującym inicjatywom lokalnych liderów i liderek na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego swoich małych ojczyzn.

Będziemy dyskutować o dziedzictwie jako unikatowej wartości dla lokalnych społeczności. Zaprezentujemy dobre praktyki z transgranicznego regionu Śląska Cieszyńskiego, Polski, Europy Środkowej i Norwegii. Opowiemy o sposobach na interpretację i zachowanie dziedzictwa miejsca oraz rozwój ekoturystyki. Zwrócimy także uwagę na udział kobiet – liderek w wykorzystywaniu dziedzictwa do rozwoju lokalnego, podnoszeniu jakości życia oraz uwrażliwianiu na piękno tkwiące w kulturze, naturze i krajobrazie.

Wszystko odbędzie się w formie wykładów, wywiadów i debat z ciekawymi, inspirującymi osobami – twórcami i twórczyniami wyjątkowych pomysłów i projektów.

Podczas Konferencji podpiszemy środkowoeuropejską Deklarację o roli turystyki zrównoważonej w ochronie i zachowaniu dziedzictwa oraz Deklarację o współpracy Cieszyńskiego Szlaku Wina ramach sieci Greenways.

###

Konferencja jest realizowana w ramach projektu “Reclaim our Civil Space! („Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!”), w którym uczestniczą organizacje z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Serbii  oraz Norwegii. Projekt korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem Funduszu Grantów EOG i Norweskiego Funduszu Współpracy Regionalnej.

www.civilspace.eu