Fundusz Partnerstwa przystąpił do europejskiej sieci organizacji zajmujących się globalną solidarnością, prawami człowieka i zrównoważonym rozwojem lokalnym – European Network for Citizen Initiatives in Global Solidarity.

Koordynatorem inicjatywy jest ErnstJan Stroes – z holenderskiej fundacji Wilde Ganzen www.wildeganzen.nla biorą w nim udział organizacje z Belgii, Holandii, Francji, Danii, Włoszech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.  

Zdjęcie przedstawiające publikacje leżące na białym stole. Sztuk sześć. Tytuły widoczne: "Gorce" i "Gorczańskie wody"

#NIW #PROO

 ———

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030