III Zjazd Akademii Partnerstwa odbył się w Goniądzu, w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przyszła wiosna. Przyroda budzi się do życia, rozpoczyna się pora wielkich ptasich wędrówek. Nad bagna zaczynają przylatywać z południa tysiące ptaków. Gęsi białoczelna i zbożowa zatrzymują się na odpoczynek przed dalszą podróżą na północ. Inne, takie jak żuraw, batalion czy gęgawa, przybywają w Dolinę Biebrzy na słynne gody, wśród mokradeł i wrzosowisk zakładają bezpieczne gniazda.

Tematem przewodnim spotkania było to dziedzictwo przyrodnicze. Dlaczego musimy je chronić i przekazać następnym pokoleniom. Jak angażować się w działania jako lokalne organizacje społeczne i liderzy. Dlaczego trzeba zachować bioróżnorodność, gatunki, sędziwe drzewa, powstrzymać antropogenne zmiany klimatu i eksploatację Natury, która daje nam życie – nie tylko tlen, lekarstwa, ale także piękno, radość i natchnienie. Jak opowiedzieć dzieciom i dorosłym o bagnach, żeby poczuli z nimi nierozerwalną część i zrozumieli potrzebę ich ochrony. Wreszcie czym są krajogłosy, polska rafa koralowa i drzewa senioralne.

Na te wszystkie pytania próbowaliśmy sobie odpowiedzieć ucząc się od znawców i znawczyń, aktywistów/ek i pasjonatów/ek biebrzańskich bagien – podczas spaceru z Katarzyną Mydlińską z Wataha Wschód, spotkania z Małgorzatą Stanek z Fundacji dla Biebrzy walczącej przeciw absurdalnemu projektowi budowy autostrady przez środek parku narodowego, inspirującej rozmowy z edukatorem Biebrzańskiego Parku Narodowego Bogdanem Browarskim oraz opowieściami Magdaleny Marczakiewicz i działaczy Towarzystwa Biebrzańskiego, którzy próbują zachować nie tylko przyrodę, ale też dziedzictwo kulturowe i tożsamość mieszkańców Doliny Biebrzy. Poetycki spacer na bagnach z Michałem Książkiem, pisarzem i leśnikiem, był złożony z zachwytów i zdziwień nad otaczającą nas przyrodą i krajobrazem.

Dziękujemy za wspólnie spędzony twórczy czas, pełen wiedzy i refleksji, mobilizujący do indywidualnych i wspólnych działań.
I gorąco polecamy zachwycanie się i uważność na dziedzictwo przyrodnicze wokół siebie.

fot. Dominika Zaręba

Akademia Partnerstwa jest skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności związanych z sektorem pozarządowym. Uczestnicy/czki będą zdobywać wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro. Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są: interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii.

Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich. PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy cały świat. Potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia i wizji świata, w którym dobrostan ludzi osiąga się w poszanowaniu środowiska i praw człowieka.

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! – Reclaim Our Civic Space!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

fot. Dominika Zaręba

___________________
Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Fotografie z archiwum zjazdu Akademii Partnerstwa