“Odra wymaga teraz opieki – ale nie deklaratywnej , tylko konkretnej – przyjęcia rządowego programu rewitalizacji Odry i uruchomienia rządowego finansowania prac renaturyzacyjnych ekosystemu Odry” – pisze Piotr Nieznański z WWF Polska (źródło cytatu https://www.facebook.com/photo?fbid=10224828843622283&set=a.10206368319120708).

Odra od lat jest zanieczyszczana. Ta ogromna katastrofa ekologiczna jest skutkiem wieloletnich zaniedbań – przede wszystkim wynikających z niedostatecznej bieżącej kontroli przestrzegania przepisów przez firmy regularnie zrzucające ścieki do Odry, a także nadmiernej regulacji rzeki. Na to wszystko nałożyły się zmiany klimatu – susze i spadek poziomu wody. Rzeka traciła powoli zdolności do samooczyszczania się i zachowania różnorodności biologicznej. „Wzrost gospodarczy kosztem środowiska, a wraz z nim nadmierna, wręcz rabunkowa produkcja i konsumpcja oraz oddalenie się człowieka od przyrody spowodowały pogorszenie jakości życia na Ziemi, globalne zmiany klimatu, wymieranie gatunków i ubożenie różnorodności biologicznej” – pisze Dominika Zaręba w książce Ekoturystyka.

Henryk Skolimowski, nasz wybitny twórca ekofilozofii pisał, że współczesny mieszkaniec Ziemi podejmuje działania na rzecz ochrony wartości człowieka i przyrody. Nowa filozofia wyznacza człowiekowi rolę opiekuna świata odpowiedzialnego za istnienie życia na Ziemi. Mamy głęboką nadzieję, że ta wielka tragedia rzeki Odry będzie dla wszystkich ogromną nauką i sprawi, że w Polsce zagadnienia ekologiczne staną się podstawową wartością w rozwoju demokracji i gospodarki.

***

W czerwcu wraz z Uczestniczkami i Uczestnikami Akademii Partnerstwa odwiedziliśmy Wrocław – Brochów, Nadodrze, Ołbin. Spotkaliśmy się ze wspaniałymi osobami: animatorami i animatorkami lokalnych społeczności, specjalistami i specjalistkami w zakresie dziedzictwa kulturowego i interpretacji dziedzictwa. To były intensywne dwa dni szkoleń, rozmów, wymiany doświadczeń i spacerów, m.in. pełen zachwytów spacer Doliną Odry z Ołbina do Brochowa. Trudno uwierzyć, że dzisiaj te nadodrzańskie spacery kojarzyć się będą z tragedią drugiej polskiej rzeki. Zróbmy wszystko, żeby to się nie powtórzyło…

 Fotografie ze spaceru: Anna Ciecieręga.

#NIW #PROO

 ———

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030