W dniu 21 maja 2024 Anna Woźniak-Lubaś wzięła udział w międzynarodowych warsztatach nt. historii osiedli mieszkaniowych w Mistrzejowicach oraz współczesnych wyzwań, z którymi zmaga się dzielnica. Wystąpiła mówiąc o zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych w przestrzeni miejskiej, znaczeniu oddolnych inicjatyw i potrzebie współpracy i łączenia sił różnych instytucji i organizacji w rozwój społeczności lokalnych. Przedstawiła również działania, problemy i potrzeby osób starszych na przykładzie eko Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice. W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu z Hiszpanii i z Rumunii.

Organizatorem wydarzenia w Klubie Kuźnia była Fundacja Instytut Architektury oraz Politechnika Krakowska. Warsztaty były organizowane w ramach projektu Wecare koordynowanego przez Politechnikę w Barcelonie i wspieranego przez Komisję Europejską, w ramach programu Creative Europe.

Celem projektu Wecare jest pokazanie podobieństw rozwoju osiedli mieszkaniowych, które
powstały w latach 60. XX wieku w wybranych miastach Europy, m. in. w  Barcelonie, Bukareszcie i w Krakowie. W przypadku Krakowa wybrano zespół osiedli w Mistrzejowicach, przede wszystkim na osiedle Złotego Wieku.

Zdjęcia: Autorki zdjęć: Joanna Kornas-Chmielarz, Agata Miloch /

Kuźnia / Ośrodek Kultury Norwida

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki