Głównym celem projektu “Szyldy w Nowej Hucie” jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, w granicach podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta wyznaczonego w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, w zakresie edukacji na temat wchodzącej w życie w listopadzie 2020 roku Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz tzw. uchwały krajobrazowej.

Kluczowe dla zadania jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, przewidziane w postaci przygotowania opracowania graficznego 4 projektów szyldów, witryn oraz stworzenia koncepcji aranżacji 4 witryn, z których dla co najmniej jednego przedsiębiorcy zostanie wykonany i wdrożony projekt szyldu i witryny.

Do projektu zostali zakwalifikowani czterej przedsiębiorcy:
  • Antykwariat “Szklane Domy”
  • Cukiernia Pingwinek na Os. Słonecznym
  • Huta Dźwięku na Os. Teatralnym
  • Tania Odzież na Os. Szklane Domy
W ramach projektu powstała elektroniczna publikacja pt. “Szyldy w Nowej Hucie. Przewodnik dobrych praktyk”. Przewodnik powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach Nowej Huty, których czekają zmiany w dostosowaniu wyglądu szyldu, witryny sklepu, punktu usługowego, kawiarni zgodnie z nowymi regulacjami o Parku Kulturowym Nowa Huta.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Zapraszamy na Facebookową stronę projektu:

www.facebook.com/SzyldywNowejHucie