Reclaim our civic space! Odzyskać naszą wspólną przestrzeń!

 

 

Projekt pt. “Odzyskać naszą wspólną przestrzeń” dotyczy tendencji do kurczenia się przestrzeni obywatelskiej obserwowanej szczególnie w środkowoeuropejskich państwach członkowskich Unii Europejskiej i opiera się na dwóch filarach:

(1) poszerzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie map, szkolenie grup aktywistów i ruchów mobilizujących (wcześniej nieuczestniczących w większych sieciach),

(2) połączenie poziomu lokalnego z wymiarem europejskim, opracowując wspólnie zarys kompleksowej polityki społeczeństwa obywatelskiego w UE.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w obronie wartości europejskich na poziomie lokalnym i krajowym, promując w ten sposób ideę obywatelstwa europejskiego, a jednocześnie działają jako narzędzia i kanały demokratycznego uczestnictwa w tworzeniu polityki Unii Europejskiej.

Liderem projektu jest węgierska Fundacja Ökotárs Alapítvány, a partnerami siostrzane fundacje z Polski (Fundusz Partnerstwa), Słowacji (Nadacia Ekopolis), Republiki Czeskiej (Nadace Partnerstvi), Bułgarii (Fondaciya EkoObshtnost) i Rumunii (Fundatia Pentru Parteneriat oraz Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.

Projekt pt. “Reclaim our civic space! – Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society” jest współfinansowany w ramach dotacji z programu “Europe for Citizens Programme of the European Union”. 

Rezultaty projektu:

KONFERENCJA PT. „Jak komunikować działalność organizacji społecznych i skutecznie angażować ludzi?” – konferencja z elementami warsztatowymi / Kraków-Nowa Huta, maj 2019 r.

Raport pt.  “BADANIE POLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZRÓWNOWAŻ0NEGO ROZWOJU” (autorka Nina Gałuszka)

Dokument pt. “ZALECENIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki i strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” (RECOMMENDATIONS for a Comprehensive European Policy and Strategy on Civil Society) – Environmental Partnership Association

Powyższy dokument podpisało ponad 100 organizacji z Europy Środkowej, w 21 organizacji z Polski:

1Sieć Obywatelska Watchdog PolskaCitizens Network Watchdog PolandWarszawa
2Fundacja Pole Dialogu Field of Dialogue FoundationWarszawa
3Fundacja Centrum im. prof. Bronisława GeremkaFoundation Bronislaw Geremke CenterWarszawa
4Fundacja ClientEarth Prawnicy dla ZiemiFoundation ClientEarth PolandWarszawa
5Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaHelsinki Foundation for Human RightsWarszawa
6Instytut Spraw PublicznychInstitute of Public AffairsWarszawa
7Stowarzyszenie Otwarta RzeczpospolitaOpen Republic AssociationWarszawa
8Forum Darczyńców w PolscePolish Donors ForumWarszawa
9Polska Fundacja im. Roberta SchumanaPolish Robert Schuman Foundation Warszawa
10Fundacja Wspomagnia WsiRural Development FoundationWarszawa
11Fundacja Szkoła z klasąSchool with Class FoundationWarszawa
12Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych StoczniaShipyard – Centre for Social Innovation and ResearcWarszawa
13Fundacja im. Stefana BatoregoStefan Batory FoundationWarszawa
14Fundusz PartnerstwaPartnership FundKraków
15Towarzystwo na Rzecz Ochrony PrzyrodySociety for Nature ProtectionKraków
16Fundacja Aeris FuturoAeris Futuro FoundationKraków
17Funkcja MiastoFunction CityKraków
18Stowarzyszenie Greenways PolskaGreenways Poland AssociationKraków
19Stowarzyszenie Kraków dla MieszkańcówKrakow for Citizens AssociationKraków
20Ambasada KreatywnościEmbassy of CreativityChrzanów
21Stowarzyszenie na rzecz Ochrony i Rozwoju DębnikAssocation for Protection and Development of DebnikiKraków
KONFERENCJA PT. „Jak komunikować działalność organizacji społecznych i skutecznie angażować ludzi?”
30-31.05.2019, Kraków-Nowa Huta
od lewej: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Łukasz Maślona, Joanna Mieszkowicz, Anna Woźniak, Agata Otrębska, Piotr Więckowski, Dominika Zaręba
Międzynarodowa Konferencja pt. “Civic Spaces”
8-9.10.2019, Warna, Bułgaria

od lewej: Veronika Mora, Dominika Zaręba, Laszlo Potozky, Lubomira Kolcheva, Peter Medved

Lista wszystkich organizacji