Fundusz Partnerstwa zaprasza na cztery spotkania online (Zoom) w ramach wakacyjnego cyklu Akademii Partnerstwa.

Już 12 lipca warsztat budżetowy pt. “Projektowanie budżetu organizacji”, a w kolejnych tygodniach zapraszamy na trzy webinaria merytoryczno-rozwojowe. Spotkania są bezpłatne.

Szczegóły najbliższego spotkania

Temat: Projektowanie budżetu organizacji
Termin: 12 lipca 18.00-20.00
Miejsce: ZOOM (warsztat online)

Jak wziąć udział: należy kliknąć zainteresowanie w wydarzeniu na FB https://tiny.pl/93pv9

Zakres warsztatu :
Projektowanie działań społecznych w oparciu o ramy budżetowe (budżet zadaniowy, produktowy)
Wymiarowanie pozycji budżetowych
Projektowanie techniczne efektywności działań merytorycznych
Uwzględnianie perspektywy organizacji w planowanych działaniach merytorycznych
Różnice pomiędzy budżetami projektów autorskich, a przygotowywanych w ramach dotacji unijnych (operatorzy polscy)

Dla kogo?
Dla działaczy i menadżerów sektora pozarządowego odpowiedzialnych za projektowanie aplikacji wnioskowych oraz operacyjne prowadzenie projektów, realizujących działania na szczeblu lokalnym, jak również planujących prowadzić działania w skali ogólnopolskiej, korzystając z dotacji publicznych.

Kwestie techniczne:
Spotkanie będzie miało charakter interaktywny w trakcie zapraszamy do korzystania z kamer i mikrofonów.
Prosimy o punktualną obecność.
W dniu wydarzenia zostanie upubliczniony link dostępowy do spotkania na platformie ZOOM.

Prowadząca spotkanie
Nina Gałuszka – posiada ponad 15 letnie doświadczenie menadżerskie i eksperckie w obszarze działań projektowych, zdobyte przede wszystkim w dużych organizacjach pozarządowych i w sektorze biznesu.
Jest autorką koncepcji projektów miękkich i dotacji o wartości ponad 180 mln zł (perspektywa finansowa UE 2014-2020), kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów rozwojowych dla kadr i menadżerów, doradczynią instytucji publicznych i samorządowych oraz NGO – ponad 50 organizacji (w okresie 2013-obecnie). Ekspertka oceniającą w ramach konkursów krajowych i w Komisji Europejskiej.


Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.