Fundusz Partnerstwa zaprasza na  spotkania online (Zoom) w ramach  cyklu webinaraów Akademii Partnerstwa. Spotkania są bezpłatne.

Szczegóły najbliższego spotkania

Temat: Podstawy praw autorskich w projektach społecznych i kulturalnych

Termin: 20 września 2022, wtorek, 18.00-20.00
Miejsce: ZOOM (warsztat online)

Jak wziąć udział: należy kliknąć zainteresowanie w wydarzeniu na FB https://tiny.pl/wgw2x 

Opis: Podczas spotkania przyjrzymy się zagadnieniom:

– podstawy praw autorskich – zgodnie z definicjami ustawy,
– licencje a umowy o dzieło,
– specyfika produktów i usług w projekcie a typ usługi,
– najczęstsze sytuacje problematyczne w decydowaniu o typie zaciągniętych zobowiązań.
Dla kogo?
Dla działaczy i menadżerów sektora pozarządowego.
Kwestie techniczne:
W dniu wydarzenia zostanie upubliczniony link dostępowy do spotkania na platformie ZOOM.
Prosimy o punktualność.

Prowadząca spotkanie
Nina Gałuszka – posiada ponad 15 letnie doświadczenie menadżerskie i eksperckie w obszarze działań projektowych, zdobyte przede wszystkim w dużych organizacjach pozarządowych i w sektorze biznesu.
Jest autorką koncepcji projektów miękkich i dotacji o wartości ponad 180 mln zł (perspektywa finansowa UE 2014-2020), kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów rozwojowych dla kadr i menadżerów, doradczynią instytucji publicznych i samorządowych oraz NGO – ponad 50 organizacji (w okresie 2013-obecnie). Ekspertka oceniającą w ramach konkursów krajowych i w Komisji Europejskiej.


Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.