Nawigacja rowerowa

 

 

Projekt „Mobilny system nawigacji rowerowej w Małopolsce” realizowany w 2020 i 2021 r. ma na celu:

  • stworzenie systemu, który pozwoli  korzystać z roweru oraz infrastruktury rowerowej regionu (i innych jednostek UTO – urządzeń transportu publicznego), jak i ze środków transportu publicznego.
  • popularyzację mniej znanych rejonów Małopolski, jako atrakcyjnego obszaru do uprawiania zielonej turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej w oparciu o istniejącą sieć tras VeloMałopolska, szlaków Greenways i innych;
  • ułatwienie planowania aktywnego, bezpiecznego podróżowania rowerem i nie tylko po Małopolsce;
  • wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego, ekoturystycznego i bezpiecznego kierunku turystycznego;
  • wsparcie branży turystycznej, co ma szczególne znaczenie w okresie pandemii COVID-19;
  • rozwój ekoturystyki w Małopolsce zgodnie z celami programu EkoMałopolska.

Projekt został uruchomiony jako inicjatywa Funduszu Partnerstwa i firmy Amistad sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Powstał on z chęci ułatwienia rowerzystom poruszania się w terenie, ale i popularyzacji roweru, jako najlepszego środka transportu zarówno do przemieszczenia się na codzień, jak i dla celów turystycznych.

https://rowerowamalopolska.pl

System nawigacji rowerowej obejmuje sieć szlaków oraz dróg w województwie małopolskim wraz z opcją wytyczania trasy w trybie online i offline oraz podążania po niej (nawigowania głosowego). Nawigacja głosowa wskazuje nie tylko skręty, kierunki, ale i ważniejsze atrakcje w okolicy. System umożliwia na terenach miejskich wytyczenie trasy z wykorzystaniem ścieżek rowerowych, kontrapasów, alejek dopuszczających jazdę rowerem, a na terenach pozamiejskich korzystanie z oznakowanych tras i szlaków rowerowych (w szczególności tras VeloMałopolska i szlaków Greenways) oraz dróg podrzędnych. System nawigacji dedykowanej regionalnej, o jakim tu mowa różni się od komercyjnych rozwiązań obecnych na rynku (Google Maps, Bikemap.net etc) tym, że po pierwsze docelowo ma być współadministrowana przez jednostki samorządowe, NGOsy z regionu. Będzie więc obejmować najświeższe informacje o udostępnionych odcinkach ścieżek, o planowanych szlakach i ścieżkach. Baza danych GPS będzie mogła być uzupełniona o dane jednostek samorządowych zajmujących się transportem rowerowym (np. ZTP). Po drugiesieć będzie mogła zapewniać współpracę lokalnym partnerom komercyjnym – np. rowerom miejskim, wypożyczalniom rowerów, punktom gastronomicznym, MPR-om etc. Tego typu integracje z lokalnymi przedsiębiorstwami i systemami to formuła, która nie występuje w przypadku komercyjnych, międzynarodowych nawigacji rowerowych

Cele długofalowe projektu:

Cel nadrzędny: Celem nadrzędnym jest stworzenie systemu, który pozwoli ludziom korzystać z roweru (czy docelowo z innych jednostek UTO – urządzeń transportu publicznego, zwłaszcza gdy wyjaśni się formalna kwestia statusu urządzeń takich jak e-hulajnogi, monopody elektryczne, seagwaye czy longdoardy elektryczne) jak i ze środków transportu publicznego, zbiorowego. Łatwość wytyczania trasy nawigacji, omijania zatorów i remontów, możliwość wyboru nawierzchni i ostrzeżenia związane z utrudnieniami i niebezpiecznymi odcinkami powinny upowszechnić jeszcze bardziej ten prozdrowotny i ekologiczny środek transportu. Środek, który wyśmienicie się sprawdził w dobie pandemii.

W ramach projektu powstaje innowacyjne narzędzie rozwijane przez społeczność rowerzystów, otwarte i bezpłatne. Co ważne, uwzględnia potrzeby rowerzystów związane z poruszaniem się rowerem w różnych warunkach atmosferycznych czy specyfiką danego regionu. Na rynku brakuje takiego regionalnego narzędzia, które zawierałoby komplet informacji potrzebnych rowerzyście. Oczywiście wszyscy znamy Google Maps. Niemniej jednak nawigacja ta, choć sprawdzona w zakresie jazdy samochodem, z bardzo dokładną bazą miejsc i świetną wyszukiwarką, nie skupia się – z założenia – na tematyce rowerowej, a tym bardziej na turystyce rowerowej. Często wybiera trasy szybsze, wygodniejsze, ale przy tym pomija rejony krajoznawcze, drogi widokowe, choć położone na uboczu lub wymagające odbicia nieco z trasy i np. dodatkowych podjazdów. Ograniczona jest też możliwość zgłaszania błędnie wytyczonych tras.

Produkt nawigacji rowerowej RowerowaMałopolska jest dedykowany różnym typom rowerzystów; mamy tu trzy profile rowerowe (docelowo będzie ich pięć), a jednym z nich jest profil turystyczny. Wybierając go mamy pewność, że trasa poprowadzi nas uwzględniając obecne w okolicy szlaki turystyczne czy drogi boczne, o mniejszym natężeniu ruchu, ale ciekawsze widokowo i krajoznawczo. Jest tu też bogata warstwa informacji krajoznawczej w postaci punktów POI (z jęz. ang. Point of Interest) oraz propozycji tras zwiedzania przy wykorzystaniu bazy z portalu Traseo.pl.

Aplikacja z nawigacją na smartfony z systemem Android i iOS: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.rowerowaMalopolska 

https://apps.apple.com/pl/app/rowerowa-ma%C5%82opolska/id1588234779?l=pl