Akademia Partnerstwa

 

 

Akademia Partnerstwa jest skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności związanych z sektorem pozarządowym. Uczestnicy/czki będą zdobywać wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro.

Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są:
Interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii.

Kogo zapraszamy do udziału w Akademii Partnerstwa?

 • liderów/ki i aktywistów/tki organizacji społecznych, grup nieformalnych, animatorów/ki społeczności lokalnej, którzy/re mają doświadczenie w działalności pozarządowej,
 • praktyków/czki, osoby, które w swojej codziennej pracy i aktywności inicjują ważne oraz aktualne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i wzmacnianiem potencjału regionów.

Jaka jest oferta Akademii Partnerstwa?

Czas trwania I edycji Akademii Partnerstwa: VI. 2021 – VI 2023

OFERTA PODSTAWOWA
Udział w cyklu 5-ciu dwudniowych zjazdów w formie szkoleń/zjazdów tematycznych w różnych regionach Polski, prowadzonych przez trenerów i ekspertów tematu, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod szkoleniowych (2 szkolenia w 2021 r. i 3 szkolenia w 2022 r.) – zob. harmonogram i zakres tematyczny poniżej.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA (FAKULTATYWNA)

 1. Możliwość udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej dziedzictwa miejsca i turystyki zrównoważonej (prelegentami będą praktycy z 7 krajów środkowo-europejskich i Norwegii – I połowa 2023 r.).
 2. Możliwość udziału w tematycznych webinariach online poprowadzonych przez międzynarodowych ekspertów projektu, w tym m.in.: Norwegian Helsinki Committee, Environmental Partnership Association, Hungarian Civil Liberties Union, (w jęz. angielskim) w tematach dotyczących praw człowieka, wspierania demokracji lokalnej i mediów.
 3. Możliwość udziału w międzynarodowym szkoleniu dot. społeczeństwa obywatelskiego w jednym z krajów partnerskich w trakcie trwania Akademii (2021 r. – połowa 2023 r., Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Rumunia, Bułgaria, Serbia).
 4. Możliwość współpracy w grupie międzynarodowej, dostęp do szkoleń i materiałów szkoleniowych oraz trenerskich, know how wypracowanego przez partnerów projektu.
 5. Bieżące konsultacje z Koordynatorem/ką lokalnym/ną na tematy związane z Akademią Partnerstwa oraz swoimi działaniami/projektami w społeczności lokalnym, regionie.

 Jaka jest idea projektu?

Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich. PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody.

Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy cały świat. Potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia i wizji świata, w którym dobrostan ludzi osiąga się w poszanowaniu środowiska i praw człowieka.

Ambasadorzy Akademii Partnerstwa

Joanna Pawluśkiewicz

Jacek Michałowski

Krystyna U. Wolniakowski

Michał Książek 

Zbigniew Jędrzejewski

Waldemar Rudyk

Dziękujemy!

Finansowanie projektu

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Jak się zgłaszać do Akademii Partnerstwa?

 1. Wypełnij formularz szkoleniowy (od 29.IV do 6.VI 2021 r.): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzE_czRP6KPKvy4BKHWS9xC1lO30Kyaus0KwKlwkGnHzHRGw/viewform?fbclid=IwAR3qRVjboTkcf8UXYEIl0nYvPZoBr02WB3SJijlChX7NITbop9EhLToYC5o
 2. Osoba zgłaszająca się do Akademii wyraża zgodę na ewentualną rozmowę, spotkanie online z organizatorem w ramach procesu rekrutacji. O wynikach rekrutacji powiadomimy: 7-14.VI 2021 r.
 3. W przypadku zakwalifikowania się do Akademii Partnerstwa – końcowym warunkiem uczestnictwa jest podpisanie umowy o udziale w Akademii Partnerstwa, w której Uczestnik/czka zobowiązuje się do udziału w min. 5-ciu szkoleniach/zjazdach w ramach programu Akademii Partnerstwa.
 4. Uczestnictwo w programie Akademii Partnerstwa jest nieodpłatne – dotyczy to wszystkich szkoleń oraz kosztów noclegów i wyżywienia w trakcie zjazdów. Fundusz Partnerstwa udzieli także dofinansowania kosztów podróży na szkolenia stacjonarne dla Uczestników/ek Akademii. W przypadku udziału w wydarzeniu zagranicznym zostaną pokryte koszty noclegów i wyżywienia w miejscu szkolenia oraz koszty dojazdu do określonej kwoty.
 5. Jeśli masz pytania – skontaktuj się z Koordynatorkami lokalnymi projektu – kontakty podajemy poniżej.

Jakie są korzyści dla Uczestników/czek?

 • Dostęp do wiedzy i praktyk pozwalający na podniesienie kompetencji i kwalifikacji działaczy/ek i liderów/ek lokalnych, funkcjonujących w sektorze pozarządowym w Polsce.
 • Dostęp do materiałów i modułów szkoleniowych oraz dobrych praktyk w zakresie poszczególnych tematów realizowanych przez organizacje z innych krajów europejskich, wspierających Akademię Partnerstwa w Polsce.
 • Uzyskanie Zaświadczenia udziału w szkoleniu (każdorazowo za ukończenie szkolenia tematycznego w trakcie zjazdu).
 • Uzyskanie Certyfikatu Akademii (dla Uczestników/czek, którzy wzięli/ły udział we wszystkich 5 szkoleniach/zjazdach).
 • Prowadzenie szkoleń i wykładów przez wykwalifikowaną kadrę, ekspertów i praktyków poszczególnych tematów.

ZOBACZ REGULAMIN AKADEMII PARTNERSTWA

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKTY:

Katarzyna Szczęśniak, email: pr.funduszpartnerstwa@gmail.com

Region Południowy (województwa: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie)

Katarzyna Paterek, email: przemiany.kontakt@gmail.com

Region Północny (województwa: mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie)

Wsparcie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa jest współfinansowane ze środków NIW CRSO w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata  2018-2030.