Małgorzata Duda vel Dudzińska – uczestniczka Akademii Partnerstwa

Doradczyni kluczowa w Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu. Politolożka, mgr administracji z 12-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym w Gminie Osiek. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Ukończyła liczne kursy podwyższające kompetencje zawodowe. Alumn XI edycji Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów Program Liderzy PAFW. Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi jest związana od 2003 roku. Pomysłodawczyni i inicjatorka szeregu projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność oraz podnoszących świadomość jako społeczeństwa obywatelskiego Gmina Osiek. Współinicjatorka powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Osiek. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji Powiat starogardzki. Od 2007 r. jest zaangażowana w działalność Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia”, gdzie była również Członkinią Zarządu w latach 2014 -2018. W latach 2014 – 2016 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku https://www.facebook.com/osp.osiek

W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się mottem: „Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” (J. W. Goethe)

Prywatnie “szczęśliwa ze mnie mężatka, matka i babcia Cały czas jestem zafiksowana w działania społeczne (no, może trochę mniej niż kiedyś, ale… zawsze to coś), wolontariuszka w Fundacja Antymaruderzy ZBUTA. Obecnie mieszkam w Sztumie niedaleko Malborka”. 

Wolontariuszka (fot. z archiwum Małgosi Dudzińskiej)

Promocja Gminy Osiek podczas Jarmarku Dominikańskiego (fot. z archiwum Małgosi Dudzińskiej)

Z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą OSP Osiek Podsumowanie projektu Działaj Lokalnie 2016 “Zobacz, spróbuj, pomóż” Rok później MDP zrealizowała DL “Od Malucha do Druha” (fot. z archiwum Małgosi Dudzińskiej)