Z największą przyjemnością przedstawiamy AMBASADORKĘ AKADEMII PARTNERSTWA!
Lubomira Kolcheva jest dyrektorką bułgarskiej Fundacji Environmental Partnership (Fondaciya EkoObshtnost BEBF). Ukończyła socjologię (kierunek: Społeczeństwo i Polityka) na Uniwersytecie Europy Środkowej, gdzie po raz pierwszy zainteresowała się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i czynnikami społeczno-politycznymi, które wpływają na przemiany społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lubomira uczestniczyła w grupie roboczej przedstawicieli organizacji pozarządowych przy Radzie Ministrów w Bułgarii, którzy doradzał przy opracowaniu regulaminu funkcjonowania Rady Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nowy organ wybierany przez organizacje pozarządowe, odpowiedzialny za określenie obszarów priorytetowych dla polityk, które wspierają społeczeństwo obywatelskie). Poprzez swoje zaangażowanie w działania BEPF związane z podnoszeniem świadomości i budowaniem potencjału organizacji pozarządowych i młodzieży jako sposobu na utrzymanie zdrowego sektora obywatelskiego, Lubomira pomaga wzmacniać grupy obywatelskie i rozwijać sieci i kontakty na rzecz wspólnego aktywizmu obywatelskiego w dziedzinie zmiany klimatu, aktywności obywatelskiej i edukacji ekologicznej. Lubomira szczególnie interesuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz dynamiką stowarzyszeń i aktywizmu obywatelskiego. Po rocznych studiach w Warszawie na studiach magisterskich z socjologii nawiązała przyjacielskie kontakty z Polakami i organizacjami pozarządowymi z Polski.
Patronat nad Akademią Partnerstwa objął portal ngo.pl
Finansowanie projektu Reclaim Our Civil Space:
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

fot. Tomek Kaczor

Informacje o projekcie:

Wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum Environmental Partnership Association rozpoczynamy realizację projektu pt. “Reclaim our civic space” w ramach norweskiego mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants

Dotacje norweskiego mechanizmu finansowego składają się z wkładów finansowych Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i mają na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie współpracy 16 krajów UE z państwami EOG w Europie Północnej, Środkowej i Południowej. Program przyczynia się do wzmocnienia podstawowych europejskich wartości, takich jak demokracja, tolerancja i praworządność.

W projekcie “Reclaim our Civil Space! From local to European” uczestniczą organizacje z Polski ?? Węgier ?? Słowacji ?? Czech ?? Rumunii?? Bułgarii ?? Serbii ?? oraz Norwegii ?? a liderem-partnerem jest Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation.

The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

PARTNERZY PROJEKTU:
Ökotárs Alapítvány, Węgry
Nadace Partnerství, Republika Czeska
Nadácia Ekopolis, Słowacja
Fundusz Partnerstwa, Polska
YIHR Srbija, Serbia
Norwegian Helsinki Committee, Norwegia
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Rumunia
Fundatia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány, Rumunia
Фондация ЕкоОбщност, Bułgaria
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU, Węgry