Z największą przyjemnością przedstawiamy AMBASADORKĘ AKADEMII PARTNERSTWA!
Krystyna U. Wolniakowski jest Dyrektorką dwustanowej Komisji Columbia River Gorge Commission i zarządza największym narodowym obszarem krajobrazowym w USA w celu ochrony jego zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, rekreacyjnych i gospodarczych Rzeki Columbia na zachodnim wybrzeżu USA (stany Oregon I Washington – Columbia River Gorge National Scenic Area: http://www.gorgecommission.org). Od ponad 35 lat angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody I krajobrazu w USA a także wspiera polsko-amerykańską współpracę w dziedzinie środowiska I zrównoważonego rozwoju. Wcześniej kierowała Zachodnim Biurem Regionalnym National Fish & Wildlife Foundation (NFWF, https://www.nfwf.org) w Portland zarządzając programami grantowymi na rzecz ochrony przyrody w siedmiu stanach północno-zachodniego wybrzeża USA. W latach 1991-2000 pracowała dla German Marshall Fund w USA jako dyrektorka na Europę Środkowo-Wschodnią, rozwijając programy środowiskowe, gospodarcze i demokratyczne w siedmiu krajach po upadku muru berlińskiego. W 1990 roku zainicjowała program EPCE (Environmnetal Partnership for Central Europe), który był pierwszym pozarządowym programem grantowym wspierającym proekologiczne organizacje obywatelskie w Europie Środkowej (w Polsce – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska). W 2015 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi za dekadę pracy w Polsce w budowaniu międzynarodowych partnerstw ekologicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Krystyna ukończyła University of Wisconsin-Eau Claire w dziedzinie biologii i chemii w 1977 r. oraz Oregon State University w dziedzinie nauk oceanograficznych w 1980 roku.
————
Patronat nad Akademią Partnerstwa objął portal ngo.pl
Finansowanie projektu Reclaim Our Civil Space:
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

fot. Tomek Kaczor

Informacje o projekcie:

Wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum Environmental Partnership Association rozpoczynamy realizację projektu pt. “Reclaim our civic space” w ramach norweskiego mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants

Dotacje norweskiego mechanizmu finansowego składają się z wkładów finansowych Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i mają na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie współpracy 16 krajów UE z państwami EOG w Europie Północnej, Środkowej i Południowej. Program przyczynia się do wzmocnienia podstawowych europejskich wartości, takich jak demokracja, tolerancja i praworządność.

W projekcie “Reclaim our Civil Space! From local to European” uczestniczą organizacje z Polski ?? Węgier ?? Słowacji ?? Czech ?? Rumunii?? Bułgarii ?? Serbii ?? oraz Norwegii ?? a liderem-partnerem jest Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation.

The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

PARTNERZY PROJEKTU:
Ökotárs Alapítvány, Węgry
Nadace Partnerství, Republika Czeska
Nadácia Ekopolis, Słowacja
Fundusz Partnerstwa, Polska
YIHR Srbija, Serbia
Norwegian Helsinki Committee, Norwegia
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Rumunia
Fundatia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány, Rumunia
Фондация ЕкоОбщност, Bułgaria
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU, Węgry