W marcu 2022 przedstawicielki naszego partnera, animatorki z MOKSiR Chełmek wzięły udział w międzynarodowym seminarium w Centrum Veronica w niezwykłej wiosce Hostetin, w Czechach. Seminarium organizowała fundacja Nadace Partnerstvi w ramach projektu norweskiego Reclaim Our Civic Space. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych organizacji z Bułgarii, Serbii, Słowacji, Norwegii, Czech i z Polski. 

Hostetin to  jedna z bardziej ekologicznych wiosek świata.Kilkanaście lat temu mieszkańcy zainwestowali  w energię pozyskiwaną ze słońca i biomasy (mieszkańcy sami budowali kolektory słoneczne), powstały tam domy pasywne, stworzyli lokalną fabrykę ekologicznych soków i przetworów z jabłek, dzięki czemu ochronili stare odmiany jabłoni w Białych Karpatach. Jest to najbardziej znany sok eko w całych Czechach, a etykiety projektował artysta Radoslaw Pospisil. 

 

 

Poprosiliśmy animatorki Ewę Foltyn i Monikę Madejczyk, by podzieliły się doświadczeniami z wyjazdu, co było przydatne, inspirujące do dalszej pracy.  Jakie plany i pomysły przywiozły z Czech. Zachęcamy do lektury.

W trakcie trwania spotkań i warsztatów w Hostetinie naszą największą uwagę przykuła samowystarczalność tego miejsca oraz fakt, że osiągnięcie tego było możliwe do zrealizowania w tak niepozornej miejscowości. Na dużą uwagę zasługuje bliski kontakt z naturą, życie w harmonii z nią, zdolność korzystania z jej zasobów, przy jednoczesnym uszanowaniu ich.

Hostetin pokazał nam inną perspektywę myślenia o miejscu, które z pozoru może wydawać się mało atrakcyjne dla młodych ludzi. Uzmysłowił nam, że przy stworzeniu odpowiednich warunków i okoliczności można pokazać zwykłe miejsce w atrakcyjnym świetle. Stworzyć miejsce różnorodne zarówno pod pod względem zawodowym, kulturalnym, rekreacyjnym. Takie rozwiązanie jest dla nas punktem inspiracji, wobec tego, z czym się na co dzień borykamy, czyli opuszczaniem Chełmka przez młode pokolenie.”

“Hostetin udowodnił nam, że możliwe jest przyciąganie młodych ludzi, zapewnienie im atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju, komfortowego życia. Kolejną ważną kwestią, która zwróciła naszą uwagę był sposób postrzegania własnego miejsca, jego dóbr i wartości. Zmiana optyki na dostrzeganie tego, co posiadamy, a nie skupianie sie na tym, czego nam brak. Częstym błędem w myśleniu jest koncentracja na problemach, co powoduje brak podejmowania jakichkolwiek działań. Warto zainwestować swoje siły w odnalezienie potencjału danego miejsca.

Niezmiernie ważnym czynnikiem sukcesu Hostetina jest pomyślna wspólpraca z lokalnymi władzami oraz ich otwartość i przychylność. Niestety, częstym poblemem w realizacji pomysłów jest brak komunikacji ze strony samorządów.

Bardzo spodobały nam się pomysłowe, ekologiczne rozwiązania, takie jak ścieżki edukacyjne, budki z odgłosami ptaków, zagadki sensoryczne. Takie proste rozwiązania dają wiele możliwości rozwoju i działania dla wszystkich grup wiekowych (warsztaty, spotkania, plenery, biwaki, itp).

W naszej pracy będziemy mogły wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pobytu w Hostetinie na wielu płaszczyznach m. in. w zaangażowaniu społeczności lokalnej we wspólne projekty oraz w działania ekologiczne”.

Fotografie Ewa Foltyn, archiwum MOKSIR Chełmek

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! – Reclaim Our Civic Space!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

_________________________
———
Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030