W dniach 27-28 czerwca 2022 r. w Brukseli odbyło się spotkanie i konferencja pt. “How do we get to a European Civil Society Strategy? / Jak dążyć do Europejskiej Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego?” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rumunii (Civil Society Development Foundation) oraz partnerów projektu „Reclaim our Civic Space”. Starając się wnieść wkład w spójną i kompleksową strategię społeczeństwa obywatelskiego, skontaktowaliśmy się z odpowiednimi posłami do Parlamentu Europejskiego, kluczowymi członkami komisji European Economic and Social Committee, właściwymi komisarzami UE oraz kluczowymi partnerami parasolowymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w Brukseli.

Wydarzenie miało na celu nawiązanie współpracy między sieciami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami UE i państwami-darczyńcami w celu wspólnego opracowania, promowania i propagowania szczegółowego zestawu zaleceń dotyczących europejskiej strategii i polityki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentowali: Jacek Michałowski i Dominika Zaręba – Akademia Partnerstwa Funduszu Partnerstwa oraz Filip Pazderski, kierownik Programu Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie Instytutu Spraw Publicznych.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu wartości demokratycznych UE i przyczyniają się do realizacji jej polityk; od zmniejszania nierówności, poprzez ochronę wolności i praw człowieka, po ochronę środowiska.

Wierzymy, że aby skutecznie bronić demokracji i praworządności, społeczeństwo obywatelskie powinno stać się chronioną wartością europejską i jej odrębnym zasobem. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest przyjęcie europejskiej strategii lub polityki społeczeństwa obywatelskiego (np. w formie komunikatu Komisji), która uznaje znaczenie i rolę, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w podtrzymywaniu i promowaniu wartości europejskich.

Propozycja Europejskiej Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego:

https://civilspace.eu/en/the-need-for-a-comprehensive-european-civil-society-strategy 

Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Zdjęcie przedstawiające publikacje leżące na białym stole. Sztuk sześć. Tytuły widoczne: "Gorce" i "Gorczańskie wody"

***

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.