15 października 2021 r. odbył się II Specjalny Zjazd Akademii Partnerstwa (w formule online) pt. “Polski/a działacz/ka NGO wobec praw człowieka i globalnych kryzysów”. Gościem specjalnym wydarzenia był Bjorn Engesland z Norweskiego Komitetu Helsińskiego, który podzielił się wiedzą i doświadczeniami w zakresie istoty działań na rzecz praw człowieka i sprawiedliwości.

Bjorn Engesland jest starszym doradcą Norweskiego Komitetu Helsińskiego, zaangażowanym w działania na rzecz międzynarodowej ochrony praw człowieka i sprawiedliwości. Od 1995 r. jest sekretarzem generalnym Norweskiego Komitetu Helsińskiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Oslo. Jako student wstąpił do Norweskiego Centrum Praw Człowieka jako asystent naukowy, a następnie został tam zatrudniony jako zastępca dyrektora. Jako przewodniczący Norweskiego Komitetu Helsińskiego przez wiele lat kierował Międzynarodową Federacją Helsińską (IHF). W tym zakresie kluczowe znaczenie miały wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi krajowymi Komitetami Helsińskimi. Od wielu lat aktywnie angażuje się w prace mające na celu wzmocnienie poszanowania praw człowieka w Rosji. Jednak praca ta stała się trudniejsza w 2009 r., kiedy Bjorn został uznany za persona non grata w Rosji. Deklaracja ta stanowiła ustawowy zakaz wjazdu do kraju. Mimo to Bjorn nadal wytrwale bada sprawiedliwość w Rosji.

Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w dialogu Ministerstwa Spraw Zagranicznych natemat praw człowieka z Chinami, Indonezją, Kubą i Wietnamem. W szczególności kluczowe znaczenie w tej pracy miały wysiłki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego os.b zatrzymanych i aresztowanych.

Podczas wojen w byłej Jugosławii Bjorn był zaangażowany w misje rozpoznawcze do Chorwacji podczas operacji Burza w 1995 r. Bjorn jest obecnie członkiem Komitetu Doradczego ds. Zapobiegania Torturom przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członkiem Komitetu Doradczego przy Narodowym Instytucie Praw Człowieka oraz członkiem Rady przy Centrum Demokracji i Praw Człowieka w Oslo.

W spotkaniu wzięli aktywny udział Ambasadorka i Ambasadorzy Akademii Partnerstwa: Joanna Pawluśkiewicz, Zbigniew Jędrzejewski i Jacek Michałowski.

W programie Zjazdu znalazł się także film dokumentalny pt. „Ostatnie pokolenie” Mikołaja Borowego, dzięki uprzejmości producentki filmu Marii Krauss (www.lastgeneration.pl).

 

The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

PARTNERZY PROJEKTU:
Ökotárs Alapítvány, Węgry
Nadace Partnerství, Republika Czeska
Nadácia Ekopolis, Słowacja
Fundusz Partnerstwa, Polska
YIHR Srbija, Serbia
Norwegian Helsinki Committee, Norwegia
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Rumunia
Fundatia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány, Rumunia
Фондация ЕкоОбщност, Bułgaria
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU, Węgry