Dziękujemy za kolejne spotkanie w ramach Akademii Partnerstwa “Fundraising w ngo”, które poprowadziła jedna z mentorek Akademii Nina Gałuszka.

Było to pierwsze spotkanie doradcze dotyczące fundraisingu organizacji pozarządowych. Motywem przewodnim były środki krajowe i konstruowanie projektów w oparciu o najczęstsze pomyłki i braki – obniżające naszą szansę na starcie. Rozmawialiśmy również o przykładach na podstawie analizy naszych działań i pomysłów na projekty zewnętrzne dotacyjne. 

_________________________
___
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.
———
Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030