Ecotourism and sustainable tourism

 

 

Ekoturystyka jako najbardziej przyjazna dla środowiska forma turystyki stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i “żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. 

 (wg. Dominika Zaręba, “Ekoturystyka”, PWN, wyd. III, 2010).

Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości, takimi jak zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, rzemiosło i rękodzielnictwo, oraz pokrewnymi formami turystyki przyjaznej dla środowiska, może być ważnym stymulatorem rozwoju tych regionów Polski, których największym kapitałem jest przyroda, krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Mamy szansę by ekoturystyka stała się naszą marką w Europie i na świecie. 

Ekoturystyka jest blisko powiązana z wieloma formami podróży i wzajemnie się z nimi uzupełnia (turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka krajoznawcza, agroturystyka, turystyka dziedzictwa, turystyka kulinarna, turystyka przygodowa, turystyka prozdrowotna i uzdrowiskowa etc.), co stanowi dodatkowy jej atut i potencjał dla innowacyjnego rozwoju regionów cennych przyrodniczo i kulturowo.

NASZE CELE:

1. Popularyzowanie wiedzy o ekoturystyce i turystyce zrównoważonej w Polsce wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i branży turystycznej;

2. Promocja ekologicznego podróżowania i świadomości ekologicznej indywidualnych turystów;

3. Wpieranie przykładów dobrych praktyk w ekoturystyce w Polsce oraz wymiana wiedzy i informacji z innymi krajami Europy i świata.

AKTUALNE PROJEKTY I PRZYDATNE DOKUMENTY: 

1. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizujemy pilotażowy projekt “Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój regionu”, będący częścią Programu EkoMałopolska.

zob. Raport z badania potencjału rozwoju ekoturystyki w Małopolsce

2. “Ekoturystyka szansą dla Polski – dokument opracowany dla Polskiej Organizacji Turystycznej: https://www.edenpolska.pl/pl/component/rubberdoc/doc/18/raw