Sustainable towns and villages

 

 

Realizujemy projekty, których celem jest pokazanie w praktyce na czym polega idea zrównoważonego miasta. W zielonym mieście stawia się na dbałość o ochronę środowiska (czyste powietrze, woda, zachowanie walorów przyrodniczych), dziedzictwa kultury, zrównoważony transport, tereny zielone, edukację i zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców w działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Twórzmy zieloną przestrzeń i zielone miasta – wtedy nasze życie będzie zdrowsze, piękniejsze, bardziej wartościowe i z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

 

CELE: 

  1. Aktywizowanie wszystkich pokoleń mieszkańców do działań dla swojego otoczenia, zachowania jego piękna i unikatowości dla przyszłych pokoleń,
  2. Promowanie zrównoważonego transportu, zwłaszcza poruszania się rowerem i pieszo oraz tworzenia odpowiedniej infrastruktury w miastach i na terenach wiejskich,
  3. Ochrona zieleni i działania na rzecz terenów zielonych, zachowania krajobrazu i bioróżnorodności.

REALIZOWANE PROJEKTY I PRZYDATNE MATERIAŁY ORAZ PUBLIKACJE:

  1. Program Zielona Nowa Huta

2. Nawigacja rowerowa – pilotażowy projekt RowerowaMalopolska

3. Europejskie Drzewo Roku – program realizowany w ramach Stowarzyszenia Envoronmental Partnership Association (polską edycją konkursu koordynuje Klub Gaja)

———
Rozwój instytucjonalny Fundusz Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.