29 marca w Cieszynie 25 organizacji europejskich podpisało Deklarację “Kultura i Natura – o roli ekoturystyki w ochronie i zachowaniu dziedzictwa przyrodnieczego i kulturowego”.  Zachęcamy, aby dołączyć się do podpisania dokumentu!

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu “Reclaim our Civil Space! („Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!”), w którym uczestniczą organizacje z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Serbii  oraz Norwegii. Projekt korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem Funduszu Grantów EOG i Norweskiego Funduszu Współpracy Regionalnej.

www.civilspace.eu