Fundusz Partnerstwa zaprasza na  spotkania online (Zoom) w ramach wakacyjnego cyklu Akademii Partnerstwa. Spotkania są bezpłatne.

Szczegóły najbliższego spotkania

Temat: Darmowe aplikacje do pracy w organizacji pozarządowej (cz.2)”

Termin: 30 sierpnia 2022, wtorek, 18.00-20.00
Miejsce: ZOOM (warsztat online)

Jak wziąć udział: należy kliknąć zainteresowanie w wydarzeniu na FB https://tiny.pl/wh599 

Opis: W trakcie webinarium zostaną zaprezentowane aplikacje mogące stanowić element wspierający w organizacji pracy i działaniach kreatywnych podejmowanych przez menadżerów organizacji.
W trakcie zostanie dokonany autorski przegląd pod kątem prezentacji typu i podstawowych funkcji różnych narzędzi oraz przykładowe zastosowania. Webinarium składa się z dwóch części.

UWAGA!  Aby wziąć udział w cz. 2 nie ma konieczności uczestnictwa w cz. 1.
Dla kogo?
Dla działaczy i menadżerów sektora pozarządowego.
Kwestie techniczne:
W dniu wydarzenia zostanie upubliczniony link dostępowy do spotkania na platformie ZOOM.
Prosimy o punktualność.

Prowadząca spotkanie
Nina Gałuszka – posiada ponad 15 letnie doświadczenie menadżerskie i eksperckie w obszarze działań projektowych, zdobyte przede wszystkim w dużych organizacjach pozarządowych i w sektorze biznesu.
Jest autorką koncepcji projektów miękkich i dotacji o wartości ponad 180 mln zł (perspektywa finansowa UE 2014-2020), kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów rozwojowych dla kadr i menadżerów, doradczynią instytucji publicznych i samorządowych oraz NGO – ponad 50 organizacji (w okresie 2013-obecnie). Ekspertka oceniającą w ramach konkursów krajowych i w Komisji Europejskiej.


Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.