Alicja Włudarska – uczestniczka Akademii Partnerstwa

Członkini Stowarzyszenia Kobiece Forum Biznesu z Torunia (FB Kobiece Forum Biznesu,  www.skfb.pl) Przez długie lata kariery zawodowej związana z instytucjami publicznymi,  obecnie przedsiębiorczyni.

Aktywnie zaangażowana w kwestie społeczne, szczególnie w działania związane z ideą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównywaniem szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zawodowym i społecznym. W obszarze jej zainteresowań leżą również problemy osób ze szczególnymi potrzebami i działania przeciwko ich wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji we wszystkich formach.

Działalność społeczna:

 • Stowarzyszenie Kujawsko Pomorskie Centrum Promocji Kobiet w Toruniu – Wiceprezeska Zarządu do 2012 r., obecnie członkini stowarzyszenia;

 • Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe – Czas Gospodarzy” – członkini Zarządu do 2010 r,

 • Stowarzyszenie „ Polskie Lobby kobiet” – członkini Rady Koordynacyjnej i delegatka na Walne Zgromadzenie Europejskiego Lobby Kobiet – do 2004 r.

 • Fundacja „Ducha” na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu – członkini Rady Programowej w latach 90-tych

 • Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych – członkini stowarzyszenia

Szczególne osiągnięcia w życiu społecznym:

 • autorka projektu menadżerskiego PN. „Kryta ujeżdżalnia koni na prowadzenie hipoterapii wraz z kompleksem infrastruktury towarzyszącej” dla Fundacji „Ducha” na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu

 • Ukończona Polityczna Akademia Kobiet – wprowadzenie do demokracji, prezentacje publiczne, współpraca z mediami, prowadzenie kampanii wyborczej, zagadnienia prawne w UE

 • Udział Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Lobby Kobiet – Wielka Brytania 2005

 • Udział w projektach regionalnych, krajowych i międzynarodowych o tematyce społecznej, szczególnie obejmującej zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn;

 • Publikacje w wydawnictwach o tematyce samorządowej, w książce, broszurach i materiałach pokonferencyjnych o tematyce społecznej i kobiecej wydawanych przy współudziale CPK.

Stowarzyszenie Kobiece Forum Biznesu powstało w maju 2016 roku z inicjatywy kilkunastu toruńskich kobiet. Zrzesza mieszkanki Torunia w różnym wieku, niezależnie od statusu czy wykonywanego zawodu.

GŁÓWNY CEL I MISJA

Stowarzyszenie ma na celu wzmocnić wizerunek kobiety. Wspiera inicjatywy, które promują i wdrażają ideę rozwoju kobiet. Głosi przekonanie o równych szansach i możliwościach we wszelkich aspektach życia – publicznego, społecznego jak i biznesowego. Propaguje współpracę przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zgodnie z przyjętą strategią działania i rozwoju SKFB na lata 2021 – 2024 nasze działania realizujemy w dwóch obszarach strategicznych:
1. Edukacja, rozwój osobisty i biznesowy
2. Zdrowie

W ramach tych obszarów prowadzimy małe projekty w formie:

 • Szkoleń edukacyjnych, pod hasłem „Świadomość na każdym kroku”, np.

Tego się trzymajmy – efektywne zespoły, komunikacja no co dzień”

„Szkoła rodzica – trening kompetencji wychowawczych”, w ramach projektu LOWE

„Obsługa komputera – pakiet office, e-zakupy, obsługa sieci i komunikatorów internetowych, np. „ O Linkedin przy kawie”

„ Jak się przedstawiać i prowadzić spotkania biznesowe”

 

 • Warsztatów rozwojowych:

„ O asertywności przy kawie”,

„Inne spojrzenie na Twoją osobowość” – profilowanie osobowości, motywatory wewnętrzne i zewnętrzne’

„Atrakcyjność kobieca – cóż to znaczy”

 

 • Warsztatów biznesowych:

„O finansach przy kawie”,

„Ja w sieci, budowa marki osobistej”.

 • Spotkań biznesowych z cyklu „Mała czarna w biznesie”

Są to co miesięczne spotkania o charakterze networkingowym dla kobiet, prowadzone w formie wywiadu z bizneswomen, mające na celu integrację biznesową i wymianę doświadczeń:

 • Spotkań popularyzujących i promujących zdrowy styl życia, np.

„Krok do zdrowia – analiza pierwiastkowa włosów, suplementacja diety

Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach projektu LOWE

Ćwiczenia umysłu podczas wieczorów z grami planszowymi

Organizowałyśmy także debaty z radnymi Miasta Torunia, poświęcone tematyce gospodarczej, społecznej i edukacyjnej w celu zwiększenia udziału miejscowych przedsiębiorców na lokalnych rynkach oraz zwiększenia wpływu mieszkańców na kształt polityki rozwojowej miasta;

Brałyśmy aktywny udział w konferencjach gospodarczych min. WELCONOMY (współudział w prowadzeniu paneli poświęconych tematyce kobiecej), Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii (wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów), „Kobieta w biznesie”, „Rola kobiet w innowacjach”.

W ramach Forum Kobiet Torunia planowane było pierwsze wydarzenie „100 lat Kobiet Torunia w rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski” – marzec 2020 rok . Zostało jednak odwołane z powodu pandemii koronawirusa Sars-Cov2. Pozostała publikacja pt. „Znane i nieznane kobiety Torunia 1920-2020”

fot. z archiwum Alicji Włudarskiej

fot. z archiwum Alicji Włudarskiej