Nasz wyjazd do Wrocławia dobiegł końca. Spotkaliśmy się ze wspaniałymi ludźmi. Animatorami i animatorkami lokalnych społeczności, specjalistami i specjalistkami w zakresie dziedzictwa kulturowego i interpretacji dziedzictwa. To były intensywne dwa dni szkoleń, rozmów, wymiany doświadczeń i spacerów. Ogromnie się cieszymy i bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy Made in Brochów za serce i ogromną pomoc w organizacji, Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy, Nowe Nadodrze – Aktywni Mieszkańcy i Towarzystwo Kultury Czynnej i Fundacja OK.ART za opowieści o Waszych działaniach, Fundacja Ważka i Marek Sztark za inspirujące spotkania dotyczące dziedzictwa kulturowego i Wasze doświadczenie.
Akademia Partnerstwa to Made in Brochów,
Wrocławski Instytut Kultury, Strefa Kultury Wrocław, Sąsiadujemy, Narodowy Instytut Dziedzictwa dziękujemy za wsparcie nas publikacjami i materiałami związanymi z tematem zjazdu.
Więcej informacji: https://civilspace.eu/en
Reclaim our civil space
___
Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

#NIW #PROO

 ———

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030