Nasz wyjazd do Trójmiasta dobiegł końca. Jego tematem było „Rzecznictwo oraz organizowanie akcji społecznych – sposoby angażowania społeczności, mechanizmy organizacji i stymulowanie przebiegiem akcji społecznej, metody działań rzeczniczych”. 

Obejrzyjcie film, klikając w zdjęcie poniżej

Spotkanie dotyczące rzecznictwa lokalnego pomogło nam uporządkować kwestie naszej pracy ze społecznością i przyjrzeć się naszemu własnemu sposobowi działania: stylom liderstwa, emocjom i postawom towarzyszącym działaniom rzeczniczym
 
Poza pracą warsztatową, pracą na case studies, bardzo intensywną wymianą doświadczeń i umiejętności, mieliśmy ogromną przyjemność odwiedzić też zachwycającą organizację Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku https://stowarzyszeniewaga.pl/ której jedną z wielu specjalizacji jest lobbowanie na rzecz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Elżbieta Jachlewska, członkini zarządu, w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała nam i pokazała inspirujące działania WAGI. Poza działalnością na rzecz lokalnej społeczności Biskupiej Górki, tylko niektóre projekty społeczne WAGI, angażujące społeczność lokalną to „Bilet do Równości”, „Rozmawialnia”, „Etat Tata – lubię to”, „Mama-Ma-Pomysł”, „Darcie pierza” „Lider – tak to ja” . Stowarzyszenie WAGA także prowadzi Dom Sąsiedzki i Klub Senioryci przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce, bardzo prężnie włączając w swoje działania mieszkańców.
 
Po szkoleniu w Gdyni, prowadzonym przez trenerkę Ewelinę Bartosik, zadajemy sobie pytania: “Jakie postawy i emocje towarzyszą mieszkańcom i mieszkankom przy okazji wspólnego zajmowania się sprawą? Jak je nazywać? Z czego wynikają? Jaki rodzaju wsparcia może być pomocny w przypadku wybranych postaw i emocji?  także: Jak odróżnić problem od sprawy?”
Tekst podsumowania Katarzyna Paterek – koordynatorka lokalna zjazdu w Gdynia-Gdańsk
Akademia Partnerstwa to:

Akademia Partnerstwa jest realizowana w ramach międzynarodowego projektu pt. “Reclaim Our Civic Space” – “Odzyskajmy naszą wspólną przestrzeń obywatelską”. W jego ramach wspieramy liderów lokalnych organizacji społecznych poprzez szkolenia i mentoring, inicjowanie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez tworzenie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Silne, zróżnicowane i niezależne społeczeństwo obywatelskie jest uznawane przez wszystkie główne instytucje międzynarodowe za niezbędny element każdej zdrowej demokracji. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO – civil society organizations) odgrywają istotną rolę w promowaniu i stosowaniu uniwersalnych i europejskich wartości na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, i często są pierwszą i ostatnią granicą wspierania i promowania poszanowania praw człowieka, godności, wolności, tolerancji i solidarności. Pełnią one także istotne funkcje w utrzymaniu włączenia społecznego, konstruktywnego dialogu i zdrowego środowiska, a w czasach wielu kryzysów, wpływając zarówno na klimat, jak i na integralność naszych społeczeństw, są one ważniejsze niż kiedykolwiek. Pod tym względem organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy wspólnotowe i obywatelskie oraz ruchy społeczne mogą być lub są już ważnymi sojusznikami instytucji europejskich w czasach eskalacji napięć z mniejszościami, ksenofobii, rosnącego poziomu korupcji, nepotyzmu i słabych instytucji demokratycznych w niektórych państwach członkowskich.

 

W projekcie “Reclaim our Civil Space! From local to European” uczestniczą organizacje z Polski ?? Węgier ?? Słowacji ?? Czech ?? Rumunii?? Bułgarii ??Serbii ?? oraz Norwegii ?? a liderem-partnerem jest Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation.

 

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem Funduszu Grantów EOG i Norweskiego Funduszu Współpracy Regionalnej.

#NIW #PROO

———
Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030